Mijn naam is Karen Jaspers, en sinds 2009 geef ik yoga cursussen in De Rijp.

In juni 2009 ben ik afgestudeerd aan de Yoga Academie Nederland (YAN) en sinds dat jaar ben ik aangesloten bij de Vereniging van Yogaleerkrachten Nederland.

Deze vereniging telt zo’n 750 leden, docenten die aan bepaalde eisen voldoen wat betreft opleiding en instelling. Zo moeten aangesloten docenten ondermeer een erkende opleiding hebben gevolgd en zich verplicht jaarlijks laten bijscholen.

Wat is yoga? Het woord yoga komt uit het Sanskriet, een van de oudste, bewaarde Indo-europese talen, en wordt vaak vertaald als ‘samenbrengen van lichaam en geest, van denken en voelen, van jezelf en je omgeving’.

Je kunt de meest verheven uitspraken over yoga tegenkomen, maar als je wilt dat yoga voor je gaat leven, dan heb je alleen wat aan je eigen ervaring.

Yoga is geen religie. Evenmin is yoga een ‘vlucht’ uit de werkelijkheid.

Yoga wordt beoefend vanuit de positieve overtuiging dat bewustwording van het eigen functioneren bijdraagt aan het oplossen van problemen en het bereiken van innerlijk evenwicht. Yoga biedt hulpmiddelen die je in staat stellen spanning te verminderen.